Het extranet bestaat uit 2 delen / L’extranet est composé de 2 parties :
-          Een publiek gedeelte / Une partie publique
-          Een beveiligd gedeelte / Une partie sécurisée
 
Het publieke gedeelte is voor iedereen toegankelijk /
La partie publique est accessible par tous.
 
Het beveiligde gedeelte is enkel toegankelijk via een paswoord /
La partie sécurisée est uniquement accessible avec un mot de passe.
 
KBHB - ARBH

 

 


Forgot Password ?

 
  
Copyright 2011 by Infomat Terms Of Use -Privacy Statement